6.19.2007

Convocatòria al curset de GRALLA

Ens arriben propostes dels socis a la Junta i les fem públiques des de A.C. La Dalla per informar-vos i poder-les dur a terme si es dona el cas. Per tant, us invitem a:
# No es imprescindible tenir coneixements de música.

# Està previst iniciar el curs a la tardor. La disposició dels horaris i els dies es farà en funció dels interessats.

# Els alumnes del curs hauran d'abonar una quota mensual al professor/a encarregat/da.
El preu de l'activitat anirà en funció del número de gent apuntats.
L'associació cultural La Dalla no es farà càrrec de les despeses de l'exercici.

# Tots els interessats en participar es poden posar en contacte amb qualsevol membre de la Junta.

# Sense un número mínim d'alumnes, no es començarà el curs.